Lekarz weterynarii  Paweł Kołodziejczak, kierownik kliniki, absolwent (1992r.) Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.
Po uzyskaniu dyplomu zatrudniony na stanowisku lekarza weterynarii w jednej z lecznic małych zwierząt w Łodzi.
Od początku 1994r. jako współwłaściciel, a od kwietnia 1998r. samodzielnie prowadzi praktykę weterynaryjną.
1998 - 2001 studia podyplomowe z zakresu chirurgii weterynaryjnej zakończone egzaminem i nadaniem tytułu specjalisty chirurgii weterynaryjnej . Członek sekcji chirurgicznej Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt
Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach głównie z zakresu chirurgii:

Galeria szkoleń

 • Konferencja chirurgiczno-rehabilitacyjna
 • Southern European Veterinarian Conference
 • XX Międzynarodowy Kongres Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ.
 • Przedkongresowe Warsztaty Ortopedyczne XX Kongresu PSLWMZ.
 • Nagłe przypadki w weterynarii.
 • Konferencja Weterynaryjna Praktycy Praktykom - na piątkę .
 • Praktycy Praktykom - Medycyna ratunkowa u psów i kotów.
 • XIII Śląskie Warsztaty Diagnostyczne.
 • XIII Śląskie Warsztaty Diagnostyczne "Dysfunkcje układu ruchu".
 • Inwestycje w Zakładzie Leczniczym dla Zwierząt.
 • XIX Kongres Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ
 • Przedkongresowe Warsztaty Ortopedyczne XIX Kongresu PSLWMZ
 • Southern European Veterinarian Conference
 • Wybrane przypadki kulawizn przedniej kończyny oraz postępowanie operacyjne - warsztaty ortopedyczne
 • Co poszło niezgodnie z planem ? jak zapobiegać błędom w praktyce weterynaryjnej ?
 • Sympozjum Praktycy Praktykom - ortopedia w praktyce.
 • Sympozjum Praktycy Praktykom - diagnostyka obrazowa, kolejny krok
 • V Myslenickie Spotkania Weterynaryjne
 • Tworzenie procedur postępowania i ustalanie cen za usługi weterynaryjne.
 • Anestezjologia w praktyce.
 • Vet Workshop for osteosynthesis.
 • XVIII Kongres Medycyn Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ.
 • III Konferencja Weterynaryjna "Praktycy Praktykom - ... i kot i pies, cd ..."".
 • Sympozjum Praktycy Praktykom. Pies i Kot - pełen obraz
 • Chirurgia Jamy Miednicowej.
 • XI Śląskie Warsztaty Diagnostyczne. Chirurgia Głowy Ras Brachycefalicznych.
 • III Specjalistyczna Konferencja Dla Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt Specjalistów Chirurgii i Ortopedii.
 • Jak poprawić efektywność ekonomiczną Twojej praktyki weterynaryjnej.
 • Nagłe Wypadki w Weterynarii.
 • XVII Kongres Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt.
 • Schorzenia narządów jamy brzusznej: wątroby, trzustki i śledziony.
 • Problemy kulawizn u psów.
 • Diagnostyka obrazowa w praktyce weterynaryjnej.
 • Nagłe przypadki w weterynarii.
 • VI Ogólnopolska Konferencja Onkologiczna: "Onkologia jako nauka interdyscyplinarna".
 • Dziewiąte Śląskie Warsztaty Diagnostyczne.
 • Torakochirurgia weterynaryjna
 • Definicje, etiologia i metody screeningu dysplazji stawu łokciowego u psów.
 • Organizacja, zarządzanie i marketing w Zakładzie Leczniczym dla Zwierząt.
 • Leczenie wybranych schorzeń układu moczowego.
 • Warsztaty ortopedyczne.
 • Dysplazja stawó biodrowych i łokciowych psów
 • Sympozjum "Kulawizny - czy to zawsze problem ortopedyczny ?""
 • XIV Kongres PSLWMZ Kardiologiczno - Gastroenterologiczny
 • III Konferencja Chirurgiczna: ""Krwiolecznictwo w medycynie weterynaryjnej""
 • IV Konferencja Onkologiczna PSLWMZ.
 • Metody diagnostyki onkologicznej, białaczka i chłoniaki psów.
 • XIII Kongres Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt.
 • II Konferencja Chirurgiczna: Postępowanie w stanach zagrożenia życia. Intensywna opieka medyczna psów i kotów.
 • Warsztaty kliniczne: Postępowanie w stanach zagrożenia życia. Intensywna opieka medyczna psów i kotów.
 • System regenaracji tkanek ACellVet
 • Intensywna terapia małych zwierząt
 • Szóste Śląskie Warsztaty Diagnostyczne
 • V Seminarium naukowe
 • Diagnostyka i leczenie chorób układu nerwowego psów i kotów
 • XII Kongres PSLWMZ Endokrynologia w praktyce
 • XIII European Congress of Veterinary Dentistry
 • Podstawy okulistyki weterynaryjnej cz.II
 • Piąte Śląskie Warsztaty Diagnostyczne
 • Pediatria i neonatologia psów i kotów
 • Konferencja Neurologiczna
 • XI Kongres PSLWMZ
 • Czwarte Śląskie Warsztaty Diagnostyczne
 • Warsztaty chirurgiczne
 • Emergency - stany zagrożenia życia
 • X Kongres PSLWMZ
 • Choroby układu oddechowego oraz problemy zwiazane z intensywną terapią i żywieniem psów i kotów
 • Warsztaty neurochirurgiczne
 • Sympozjum Large Breed Health Care
 • Trzecie Śląskie Warsztaty Diagnostyczne
 • Rozród psów
 • Studia podyplomowe z zakresu chirurgii weterynaryjnej
 • Podstawy okulistyki weterynaryjnej
 • Schorzenia wątroby u psów i kotów oraz wybrane zagadnienia z okulistyki weterynaryjnej
 • Schorzenia psów i kotów związane z okresem starzenia się oraz wybrane zagadnienia z dziedziny chirurgii
 • Kardiologia weterynaryjna
 • Marketing i zarządzanie w weterynarii
 • VI Sympozjum Dermatologiczne
 • Kongres PSLWMZ
 • Główne dermatozy kotów
 • Choroby układu wydzielania wewnętrznego
 • Klinika głównych dermatoz psów i kotów
 • Hematologia weterynaryjna
 • Choroby układu krążenia i płuc małych zwierząt