Leczenie osoczem bogatopłytkowym (PRP) to innowacyjna, skuteczna i bezpieczna metoda regeneracji tkanek

Płytki krwi zawierają substancje zwane czynnikami wzrostu, które wpływają na szereg procesów związanych z gojeniem tkanek.

Podczas zbiegu pobierana jest krew od pacjenta, z której przygotowany jest preparat zawierający mocno zagęszczone, zawieszone w osoczu płytki krwi.

Pacjentowi podawany jest jego własny materiał biologiczny - oznacza to bardzo dobrą tolerancję i brak powikłań związanych np. z reakcją uczuleniową.


Metoda PRP może być stosowana przy wielu rodzajach uszkodzeń tkanek