[Rozmiar: 125632 bajtów]


Od 1 października 2004r. pies, kot czy fretka, towarzyszące właścicielom w podróży na terenie państw Unii Europejskiej, muszą posiadać paszport. Jest to wymóg unijnego prawa.
[Rozmiar: 1767 bajtów]   [Rozmiar: 1767 bajtów]
Paszport zawiera dane o właścicielu zwierzęcia oraz informacje na temat imienia, gatunku, rasy, płci, daty urodzenia oraz umaszczenia psa, kota lub fretki.
Ponadto wymagane są zaświadczenia o szczepieniach zwierzęcia, o leczeniu i profilaktyce wobec kleszczy, o leczeniu i profilaktyce echinokokozy.
Zwierzę musi mieć identyfikator w postaci elektronicznego chipu, którego numer i miejsce umieszczenia odnotowuje się w paszporcie.
Zdjęcie zwierzęcia nie jest obowiązkowe.
Dokument wydawany jest przez lekarzy weterynarii upoważnionych przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną .