[Rozmiar: 5022 bajtów] Zabieg implantacji polega na umieszczeniu pod skórą niewielkiego, kilkumilimetrowego mikroprocesora.
Całość zatopiona jest w szklanej kapsule powleczonej związkami chemicznymi,które ograniczają przemieszczanie się w tkankach.
Mikroprocesor aktywowany jest przez fale radiowe wysyłane przez czytnik i bez wymiennych źródeł zasilania pozostaje aktywny nawet przez kilkadziesiąt lat.

[Rozmiar: 7156 bajtów] Implantacja jest zabiegiem niebolesnym. Dyskomfort związany z wszczepianiem mikroprocesora porównywalny jest do tradycyjnego zastrzyku.


Mikroprocesor dzięki zakodowanemu unikalnemu 15-cyfrowemu numerowi daje możliwość jednoznacznej oraz trwałej identyfikacji zwierzęcia. Oznakowanie jest niezbędne do wystawienia paszportu, który od 1 października jest wymagany przy podróżowaniu ze zwierzęciem po terytorium Unii.

Dane o oznakowanych zwierzętach przekazujemy do centralnej bazy danych, dlatego w przypadku zaginięcia lub kradzieży istnieje możliwość identyfikacji zwierzęcia i odnalezienia właściciela na terenie całej Unii Europejskiej.
Identyfikacja możliwa jest także po śmierci zwierzęcia.